Vad vi gör

  • Prototyp framtagning med bland annat SLA
  • Ritningsarbeten i 3D-Cad och ren dokumentation av delar och maskiner
  • Framtagning av prototyper och små serier
  • Maskinbyggnation från små fixturer till robotceller för produktion
  • Konstruktion av maskiner, el och pneumatik
  • Teknisk rådgivning och bollplank
  • Programmering av PLC system och Vision system hantering