Kreativ Mekanik

Kreativ Mekanik började en gång som Wapa Produkter hösten 1982 – med att en granne frågade om jag kunde tillverka några sträckfilmshållare typ hand rapper.

Då började resan med att bygga upp en mekanisk verkstad och ett företag som sysslade både med serietillvekning, prototyper och specialmaskiner till svenska företag. 1989 blev det Kreativ Mekanik Bengt Wallin enskild firma som 1998 gjordes om till AB.

Företaget har under hela resan förändrats i takt med efterfrågan och konjunkturer, men år 2000 beslöt jag att avveckla min verkstad i Bro och mera gå över till konsultverksamhet men med samma inriktning – maskinkonstruktion och byggnation.

Arbetsformen i dag är mestadels i projektform

  • Kunden har ett automatiserings behov.
  • Kreativ Mekanik ger ett muntlig förslag som alla parter går igenom.
  • Oftast görs en budgetoffert som kunden går igenom.
  • Projektet offereras och tidläggs.
  • Kunden beställer.
  • Detaljkonstruktion och ritningar görs i samråd med kunden.
  • Material och delar köps in och sammansättning av maskinen görs.
  • Maskinen provas och trimmas så långt som är möjligt på vår verkstad.
  • Maskinen levereras till kund, monteras och provkörs samt slutbesiktigas.