Om företaget

Kreativ Mekanik är ett företag som riktar sig mot teknikkonsultföretag, utvecklingsföretag och högteknologiskasäljföretag främst i östra Mälardalen som behöver hjälp med konstruktion, 3D-ritning, prototyper, maskinbyggen, mekaniktillverkning och serieproduktion.

Slutkunderna finns i alla typer av företag som är produserande eller utvecklingsföretag så som tillverkningsindustrin, medicintekniskindustri, försvarsindustrin, energiindustrin och andra teknikföretag.

Vår målsättning är att fylla ut det gap som kan uppstår mellan stora konsultbolag, högteknologiska säljföretag och kunden när det kommer till mer praktiska uppdrag och projekt.

Vi kan åta oss hela projekt innefattande allt från konstruktion till färdig produkt till enklare tillverkningsuppdrag och serietillverkning.

Med över 30 år som egen har vi samlat på oss ett stort och framförallt brett tekniskt kunnande inom nästan alla branscher och i samråd med slutkunden lösa de problem och önskemål som kunden har.

Vi har lätt för att sätta mig in i de flesta tekniska problem som kan uppstå och får oftast en grundlösning på hur man ska gå vidare. Allt för att kunna leverera ett så tillfredställande resultat som möjligt. Många gånger under tidspressade förhållanden.

Exempel på tjänster vi utför:

  • Konstruktion och dokumentation i 3D-Cad
  • Prototyptillverkning
  • Mekanisktillverkning
  • Serieproduktion I CNC maskiner

Vi försöker lösa uppgifter inom de flesta branscher där det behövs en teknisk eller mekanisk lösning. I samråd med kund och/eller konsult för bästa slutresultat.

Vi har till vår hjälp ett brett underleverantörsnät som upparbetats under många år, därmed har vi stora resurser att ro i land de projekt och uppdrag vi kan komma att stöta på inom vårt gebit.

Så, om NI behöver förstärkning med en underkonsult i ett uppdrag eller bara en underleverantör för tillverkning, så hör av ER. Vi älskar utmaningar.